គណនី

អំពីការគ្រប់គ្រងគណនី

យើងរីករាយដែលមានអ្នកនៅលើ Life Toolbox Academy ដែលជាផ្លាតហ្វមសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់យើង។ ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក នេះជាជំហានមួយចំនួនដែលអ្នកអាចអនុវត្តតាម៖

  1. ចូលគណនី : ដើម្បីចូលគណនី Academy របស់អ្នក សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រដើម ហើយចុចលើប៊ូតុង “Sign In” ដែលមានទីតាំងនៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃទំព័រ។ បញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក បន្ទាប់មកចុច “ចូលគណនី” ។

  2. ចេញគណនី : ដើម្បីចេញពីគណនី Academy របស់អ្នក ចុចលើរូបភាពកម្រងព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលមានទីតាំងនៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃទំព័រ។ ជ្រើសរើស “ចាកចេញ” ពីម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះ។

  3. ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ : ចុចលើរូបភាព Profile របស់អ្នកដែលមានទីតាំងនៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃទំព័រ។ ជ្រើសរើស “ការកំណត់” ពីម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះ។ ចុច “កំណត់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព” ហើយចុចលើប៊ូតុង “ប្តូរពាក្យសម្ងាត់” ។ បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់បច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក និងពាក្យសម្ងាត់ថ្មីដែលអ្នកចង់ប្រើ។ ចុច “ប្តូរពាក្យសម្ងាត់” ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។

  4. កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ថ្មី : ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ចុចលើតំណ “ភ្លេចពាក្យសម្ងាត់” ដែលមាននៅលើទំព័រចូល។ បញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក ហើយចុច “កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ” ។ អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលដែលមានការណែនាំអំពីរបៀបកំណត់ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឡើងវិញ។

  5. ប្តូររូបភាពប្រូហ្វាល់ : ចុចលើរូបភាព Profile របស់អ្នកដែលមានទីតាំងនៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃទំព័រ។ ជ្រើសរើស “ការកំណត់” ពីម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះ។ ពីទីនោះចុច “ប្តូររូបភាព” ហើយជ្រើសរើសរូបថតពីឧបករណ៍របស់អ្នក។

  6. ប្តូរព័ត៌មាន : អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានរបស់អ្នកដោយចូលទៅកាន់ទំព័ររបស់អ្នក។ ចុចលើរូបភាពប្រូហ្វាល់ របស់អ្នកដែលមានទីតាំងនៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃទំព័រ។ ជ្រើសរើស “ការកំណត់” ពីម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះ។ ពីទីនោះ អ្នកអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឈ្មោះ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងព័ត៌មានលម្អិតអំពីទម្រង់ផ្សេងទៀតរបស់អ្នកតាមតម្រូវការ។

យើងសង្ឃឹមថាវិធីទាំងនេះនឹងអាចជួយអ្នកបាន! ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែម ឬត្រូវការជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងក្រុមផ្តល់ជំនួយរបស់យើង